Sekretariat

(24) 275-45-20

Stanowisko Interwencyjne

+48 512 304 641

Zabezpieczenie imprez masowych

Pomoc w przygotowaniu dokumentacji, planu zabezpieczenia imprezy, a także zapewnienia bezpieczeństwa.

OCHRONA FIZYCZNA stała i doraźna

Posiadamy 150 pracowników ochrony fizycznej. Ich pracę nadzoruje wykwalifikowana kadra kierownicza.

MONITORING SYG. ALARMOWYCH

Zapewniamy stały dozór sygnałów alarmowych i wizyjnych w zabezpieczanych przez naszą firmę obiektach.

Agencja Ochrony „HUZAR” - działa na podstawie koncesji przyznanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Obszarem świadczenia usługi zgodnie z koncesją objęty jest cały kraj. Firma od chwili założenia do dnia dzisiejszego oparta jest w pełni na kapitale polskim.

Posiadamy doświadczenie w profesjonalnej ochronie przedsiębiorstw państwowych i prywatnych, placówek handlowych, usługowych i oświatowych oraz prywatnych posesji i mieszkań. Zabezpieczamy imprezy masowe zaliczane do czołówki wydarzeń powiatowych, wojewódzkich oraz ogólnopolskich, począwszy od koncertów, imprez sportowych na halach, jak i w plenerze, zapewniamy bezpieczeństwo widzom, organizatorom, kończąc na bezpieczeństwie osób typu VIP. W ostatnich latach nastąpił dynamiczny rozwój firmy, czego wynikiem jest stworzenie wielu nowych miejsc pracy, a co za tym idzie zmniejszenie lokalnego bezrobocia. Posiadając odpowiedni potencjał kadrowy i sprzętowy (flota samochodowa, własne nowoczesne Uzbrojone Stanowisko Interwencyjne, łączność i środki przymusu bezpośredniego, broń obiektowa, nowoczesny sprzęt IT) jesteśmy przygotowani do zapewnienia naszym klientom najwyższej jakości świadczonych usług.

„Sercem” firmy jest nowoczesne, wyposażone w najnowsze nowinki techniki Uzbrojone Stanowisko Interwencyjne (USI) nadzorujące i koordynujące całą dobę, we wszystkie dni tygodnia, pracę naszych Grup Interwencyjnych i posterunków stałych na ochranianych obiektach. Jego zadaniem jest: kontrola lokalnych systemów alarmowych w monitorowanych obiektach, odbieranie sygnałów alarmowych, reagowanie w przypadku sygnału włamania, bądź napadu oraz koordynowanie pracownikami ochrony w terenie. Nasze Grupy Interwencyjne działają na terenie powiatów: sierpeckiego, płockiego, gostynińskiego, kutnowskiego, płońskiego, mławskiego, ciechanowskiego, rypińskiego, brodnickiego, lipnowskiego. Współpracujemy z wieloma Agencjami Ochrony na terenie całej Polski zapewniając sobie nawzajem wsparcie w celu maksymalizacji skuteczności naszej ochrony oraz zapewnienia bezpieczeństwa i spokoju naszym klientom.

W dążeniu do wiarygodności i profesjonalizmu pomaga nam obecność w Polskim Związku Pracodawców „OCHRONA” będącego miejscem wymiany doświadczeń i opinii przedstawicieli poszczególnych Agencji Ochrony. Nasza firma posiada również rekomendację świadczonych usług ochrony wydawane przez PZP „OCHRONA” rzetelnym i wiarygodnym członkom. Na wszystkie zakresy świadczonych usług posiadamy stosowne polisy ubezpieczeniowe.

W grudniu 2015 roku pomyślnie przeszliśmy proces certyfikacji i wdrożyliśmy zintegrowany System Zarządzania Jakością wg normy EN ISO 9001:2008 potwierdzony wydaniem dnia 06.01.2016 roku certyfikatu przez jednostkę certyfikującą – TÜV PROFiCERT TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH z Niemiec.

We wrześniu 2017 roku pomyślnie przeszliśmy proces certyfikacji i wdrożyliśmy Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z ISO/IEC 27001:2013 potwierdzony wydaniem dnia ……… roku certyfikatu przez jednostkę certyfikującą – TÜV PROFiCERT TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH z Niemiec.

Polityka „otwartych drzwi” wobec pracowników firmy w połączeniu z personalizacją kontaktów z klientem przekładają się na lepsze rozpoznanie sytuacji w ochranianych obiektach i w efekcie ich lepszym zabezpieczeniu. Pracownicy naszej firmy są sprawdzeni pod względem przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej i kwalifikacji do zawodu pracownika ochrony mienia oraz pracownika technicznej ochrony mienia. Ich umiejętności i praca są systematycznie oceniana przez organy kontroli wewnętrznej firmy.

Jesteśmy prężnie rozwijającą się firmą, posiadającą odpowiedni personel oraz zaplecze techniczne. Wykonując statutową działalność z zakresu usług ochrony osób i mienia wykorzystujemy najnowocześniejsze technologie (między innymi: monitoring sygnałów drogą GPRS, kontrola obchodów pracowników ochrony w czasie rzeczywistym, monitoring sygnałów wizyjnych, monitoring pojazdów GPS). Jesteśmy pionierem w reakcji grup interwencyjnych w trudno dostępnym terenie, dzięki współpracy z firmą dystrybuującą sprzęt lotniczy oraz stosownym umowom posiadamy dostęp do lekkich helikopterów, dzięki którym możliwe jest szybkie dotarcie do każdego obiektu, a ostatnimi czasy dzięki pozyskaniu bezzałogowego statku powietrznego BSL – typu dron jesteśmy zdolni wykonywać wszelkie inwentaryzacje terenu z powietrza.

Jak widać, staramy sprostać się każdym zadaniom, podejmujemy się wyzwań „niemożliwych” do realizacji, a wszystko to dzięki dobrze wyselekcjonowanym pracownikom oraz kierunkowej kadrze zarządzającej. Pragniemy podejmować nowe działania, rozwijać się na płaszczyźnie robót drogowych i konserwacyjno-porządkowych, a wszystko co nowe napędza nas do większego rozwoju technicznego i kadrowego, a co za tym idzie do podnoszenia potencjału firmy.