Sekretariat

(24) 275-45-20

Stanowisko Interwencyjne

+48 512 304 641

Zabezpieczenie imprez masowych

Pomoc w przygotowaniu dokumentacji, planu zabezpieczenia imprezy, a także zapewnienia bezpieczeństwa.

OCHRONA FIZYCZNA stała i doraźna

Posiadamy 150 pracowników ochrony fizycznej. Ich pracę nadzoruje wykwalifikowana kadra kierownicza.

MONITORING SYG. ALARMOWYCH

Zapewniamy stały dozór sygnałów alarmowych i wizyjnych w zabezpieczanych przez naszą firmę obiektach.

 • bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub doraźnej,
 • transportowania wartości pieniężnych i przedmiotów wartościowych,
 • monitorowania obiektów z użyciem grup interwencyjnych,
 • monitorowania systemów p-poż.,
 • monitorowania pojazdów,
 • ochrony obiektów wielkoobszarowych przez zastosowanie metod monitoringu wizyjnego realizowanych za pośrednictwem bezzałogowych statków powietrznych dzięki czemu można monitorować:
  a) rozległe place budowy,
  b) obiekty liniowe,
  c) uprawy rolne i zmiany leśne,
  d) imprezy masowe,
  e) tereny i obiekty trudnodostępne,
  f) tereny przeznaczone pod budowę dróg oraz linii kolejowych,
  g) linie energetyczne,
  h) wszelkiego rodzaju rurociągi (np. paliwowe lub gazowe),
  i) koryta rzek
 • zabezpieczanie elektroniczne obiektów,
 • ochrony imprez sportowych i kulturalnych,
 • sporządzanie planów ochrony dla obiektów podlegających obowiązkowej ochronie
 • usługi antypodsłuchowe zarządzania i administrowania obiektami,
 • wycinki drzew,
 • koszenia zielonek i traw oraz pielęgnacji zieleni,
 • oczyszczanie terenu ze zbędnego drzewostanu,
 • odśnieżania powierzchni dachowych,
 • odśnieżania chodników,
 • utrzymania czystości w powierzonych obiektach,
 • prace konserwacyjne w obiektach,
 • inne nietypowe usługi,